วีรนิสภ์ รุมแสง

   ..............
v Cop Thailand

มีความภูมิใจ ที่ จะเสนอ บริการ ในรูปแบบ ต่างๆ โดย ทีมงาน มืออาชีพ

บริการ ของเรา ในด้านต่างๆ จะมุ่งเน้น ในเรื่อง คุณภาพ ของเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็น ความถูกต้อง ความประณีต สวยงาม ความรวดเร็ว การตรงต่อเวลา


 
บริการจากเรา
  v Cop Studio
  v Cop Network
  v Cop Web Design
  v Cop Web Hosting
 
v Cop Studio
บริการทำ DVD PRESENTATION งานต่าง ๆ  / ทำแผ่น VCD SUPER VCD และ DVD จาก ม้วนวีดีโอ / ถ่ายวีดีโอ / ถ่ายภาพ งานต่าง ๆ
v Cop Web Design
บริการ รับออกแบบ และ จัดสร้าง เว็บไซต์ ในลักษณะต่าง ๆ  ด้วยความสวยงาม ทันสมัย
 
v Cop Web Hosting
บริการให้เช่า Web Hosting / บริการจด Domain Name / บริการ System Analysis
 
v Cop Network
บริการ ออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง เซตค่า เดินสาย Network ในองค์กร หรือ ตามร้านค้า หรือ บ้านพัก โดยทั่วไป
 
Copyright 2004 v Cop Thailand  All rights reserved